Zvolte si zobrazení rozvrhu

Fittable zobrazuje události v semestru jako kalendář, včetně zkoušek, blokové výuky a změn ve výuce.

Rozvrh hodin Původní timetable

Timetable poskytuje pohled na pravidelný čtrnáctidenní rozvrh hodin. Dostupné pouze pro učitele.

Choose a timetable application

Fittable displays your schedule as a calendar, including exams, short-term courses, and schedule changes.

Timetable Original timetable

Timetable shows a regular 14-day schedule. Available only for teachers.